PROFI-TRAIN: Professionalization of Trainers for work based basic skills / Profesionalizace trenérů základních pracovních dovedností

Job Description

Cílem projektu PROFI-TRAIN je rozvoj přenositelného a flexibilního profesionálního vzdělávacího systému pro experty v oblasti dalšího vzdělávání – školitelů, poradců a dalších odborníků, tak, aby se rozšířila jejich odborná kvalifikace a tím se profesionalizoval rozvoj “základních pracovních dovedností pro nízkokvalifikované zaměstnance”.

PROFI-TRAIN aims at the development of a transferable and flexible professional training concept for experts in adult education and vocational training – teaching, guiding and disposing experts – in order to contribute to professional development and on this for the professionalization of the initiative „work based basic skills for low-qualified employees“.

Related Projects