Služby

Podpora při psaní a realizaci projektů

Máme bohaté zkušenosti s přípravou národních i mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, diskriminace, rovnosti žen a mužů, ale i velmi specifických oblastí jako je například sociální zabezpečení nebo penzijní systémy. Můžeme Vám pomoci s přípravou projektů nebo se podílet na realizaci projektů, například jako partneři.

Expertní a analytické práce

V oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, diskriminace, rovnosti žen a mužů připravujeme podklady pro vaše rozhodování. Na základě vaší objednávky jsme připraveni zpracovat i velmi rozsáhlé studie včetně mezinárodního porovnání v dané oblasti.