Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Podpora rozvoje lidských zdrojů
Podporujeme mladé, podporujeme úspěšné a ty, kteří chtějí být úspěšní a jsou ochotni pro to něco udělat
Rozvoj vzdělávacího procesu

Vědecké a výzkumné projekty

previous arrow
next arrow
Slider

Představení fondu

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu.

Projekty

ERUDICIO se zapojuje do projektů na národní úrovni a zároveň má bohaté zkušenosti s realizací projektů Evropské komise.

Kdo u nás pracuje

ERUDICIO disponuje širokým spektrem expertů zaměřených na obory jako je vzdělávání, zaměstnanost, politika trhu práce.

ERUDICIO je nezávislá nezisková organizace podporující vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, vědu a výzkum zaměření především na oblast práva. ERUDICIO je nadační fond řízený správní radou. Pro ERUDICIO pracují odborníci z různých oblastí, základní tým je rozšířen pro konkrétní projekty o další odborníky. Každý realizovaný projekt vede vedoucí projektu, který je přímo podřízen správní radě.   

ERUDICIO se zapojuje do projektů na národní úrovni a zároveň má bohaté zkušenosti s realizací projektů Evropské komise. V minulosti se například podílel na řešení projektů zaměřených na predikci modelů penzijního systému nebo projektu, který zaváděl koordinaci převodu sociálních dávek mezi institucemi sociálního zabezpečení v zemích Evropské unie. ERUDICIO disponuje širokým spektrem expertů zaměřených na obory jako je vzdělávání, zaměstnanost, politika trhu práce, Evropský sociální fond, bohaté zkušenosti má i s administrací projektů.

ERUDICIO pravidelně spolupracuje s universitami, hlavně Západočeskou univerzitou v Plzni a zahraničními partnery jako například Fondazione G. Brodoliny (Itálie).

ERUDICIO is an independent non-governmental public benefit organisation which supporting human resource development, education, science and research focused primarily on law and its impact. ERUDICIO is a foundation fund managed by a board of directors. It has experts from different fields in a core team and it is ready to expand its project team to include other necessary experts for specific tasks. Each project in which ERUDICIO participates is led by the project leader or coordinator who is directly accountable to board of directors.   

ERUDICIO participates on European as well as national projects.  In the past it was involved in projects focused on predictive models of pension systems and also a project which was promoting coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes. Its knowledge leads in areas closely related to the responsibilities and specialisations performed under the Ministry of Labour and Social Affairs. While in the last couple of years the main knowledge was built on the work towards social systems and pension reform, experts incorporated on board in the last year have broad experience in the labour market area, educational system and guidance.

 ERUDICIO is co-operating on a regular bases14 with universities, mainly with the West Bohemia University and foreign partners such as Fondazione G. Brodoliny (Italy).