Nezařazené


  • Složení správní a dozorčí rady

    Správní radu nadačního fondu tvoří tito členové: JUDr. Anna Outlá – předsedkyně správní rady Mgr. Kyle Christopher Diaz Mgr. Marcela Březáková Dozorčí radu tvoří revizor: Ing. Jaroslava Hromádková

  • Jak nás můžete podpořit

    Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří věří, že vzdělání je důležité, že je to nejlepší investice do budoucnosti a mají snahu pomoci.Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří…