Podnikatelské dovednosti

Cílem projektu bylo vybudování multidisciplinárního dvousemestrálního předmětu, v němž se protnou základní teoretické znalosti potřebné pro zahájení podnikatelské aktivity a její rozvoj s praktickými podnikatelskými dovednostmi, a vytvoření optimálních podmínek pro odborný i osobnostní růst, který je nezbytným předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti a získání pozice na trhu. Po absolvování bude student dostatečně vybaven pro vstup do podnikatelské sféry a schopen realizovat vlastní podnikatelskou kariéru.

Projekt tvoří tři vzájemně propojené části:

  • analýza obsahu specializovaných předmětů vyučovaných na jednotlivých fakultách zaměřených parciálně do podnikatelské oblasti,
  • vytvoření zcela nového předmětu včetně studijních podpor a jeho pilotní ověření,
  • vyhodnocení zkušební verze a definitivní nabídka výuky v rámci kreditního systému.