Služby

Přehled služeb a činností nabízených naším fondem

You are here

Podpora při psaní a realizaci projektů

Máme bohaté zkušenosti s přípravou národních i mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, diskriminace, rovnosti žen a mužů, ale i velmi specifických oblastí jako je například sociální zabezpečení nebo penzijní systémy. Můžeme Vám pomoci s přípravou projektů nebo se podílet na realizaci projektů, například jako partneři.

Expertní a analytické práce

V oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, diskriminace, rovnosti žen a mužů připravujeme podklady pro vaše rozhodování. Na základě vaší objednávky jsme připraveni zpracovat i velmi rozsáhlé studie včetně mezinárodního porovnání v dané oblasti.

O nás

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu. Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj vzdělávacího procesu, podpora praktických dovedností v návaznosti na teoretické znalosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Jak nás kontaktovat

  • Doudlevecká 495/22,
       301 00 Plzeň, CZ
  • Phone: (+420) 377 237 976
  • Email: info@erudicio.cz
  • IČ 28051564, DIČ CZ28051564