Členové naše týmu

pracovníci, kteří se podílejí na realizaci projektů a na chodu fondu

You are here

Náš realizační tým

Ing. Vlastimil Outlý
projektový manažer

Telefon: (+420) 602 395 725


Pracoval jako projektový manažer v PHARE programu v oblasti reformy vzdělávání, školení, veřejné administrativy a sociálních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti v řízení mezinárodních projektů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociální ochrany a genderové oblasti. Od roku 2011 pracoval v oblasti administrace a implementace projektů ESF. Ve spolupráci s MPSV a EY prováděl kontroly na místě projektů ESF. Velké zkušenosti má také v oblasti veřejných zakázek, v jejich přípravě i hodnocení.

Martina Kolmerová
konzultantka

Telefon: (+420) 731 485 778


Studentka Cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze. V letech 2013 až 2015 pracovala pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Národní ústavu pro vzdělávání, jako členka implementačního týmu projektu Národní soustava kvalifikací. Má zkušenosti v oblasti řízení projektů a fundraisingu. Má zkušenosti v přípravě podkladů pro zpracování grantových projektů, v komunikaci s dárci, jakož i s přípravou a vedením fundraisingových a charitativních akcí.

Ing. Jarmila Modrá
HR konzultant

Telefon: (+420) 724 185 576


Od roku 1990 pracovala na různých odborných i řídících pozicích na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, v Národním vzdělávacím fondu a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Získala rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů v oblasti zaměstnanosti, počátečního i dalšího vzdělávání, kariérního poradenství a při evaluaci programů v dané oblasti.

Ing. Jana Váňová
projektová manažerka

 Telefon: (+420) 720 145 555


Od roku 1998 pracovala na různých pozicích na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ÖSB Consulting GmbH, DHV CR Ltd., Národním vzdělávacím fondu a Fondu dalšího vzdělávání. Má rozsáhlé zkušenosti s projekty v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a Ex-ante hodnocení projektů. 

JUDr. Anna Outlá
předsedkyně správní rady

Telefon: (+420) 377 237 976


Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1975, na téže fakultě obhájila rigorózní práci a v roce 1976 získala titul doktorky práv (JUDr.).

Advokátní praxi vykonává od roku 1992, v České advokátní komoře je dlouholetou členkou kárné komise. V roce 1994 zahájila pedagogickou činnost v oboru obchodního práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde se kromě toho zaměřuje na předměty verifikující praktické dovednosti studentů a participuje na projektových aktivitách.

Kromě výkonu advokacie a pedagogické činnosti je členkou správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni. 

O nás

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu. Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj vzdělávacího procesu, podpora praktických dovedností v návaznosti na teoretické znalosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Jak nás kontaktovat

  • Doudlevecká 495/22,
       301 00 Plzeň, CZ
  • Phone: (+420) 377 237 976
  • Email: info@erudicio.cz
  • IČ 28051564, DIČ CZ28051564