Podnikatelské dovednosti

You are here

Job Description

Cílem projektu bylo vybudování multidisciplinárního dvousemestrálního předmětu, v němž se protnou základní teoretické znalosti potřebné pro zahájení podnikatelské aktivity a její rozvoj s praktickými podnikatelskými dovednostmi, a vytvoření optimálních podmínek pro odborný i osobnostní růst, který je nezbytným předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti a získání pozice na trhu. Po absolvování bude student dostatečně vybaven pro vstup do podnikatelské sféry a schopen realizovat vlastní podnikatelskou kariéru.

 

Projekt tvoří tři vzájemně propojené části:

 • analýza obsahu specializovaných předmětů vyučovaných na jednotlivých fakultách zaměřených parciálně do podnikatelské oblasti,
 • vytvoření zcela nového předmětu včetně studijních podpor a jeho pilotní ověření,
 • vyhodnocení zkušební verze a definitivní nabídka výuky v rámci kreditního systému.

Project Details

 • Zaměstnanost / Employment
 • Ostatní oblasti / Other areas

O nás

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu. Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj vzdělávacího procesu, podpora praktických dovedností v návaznosti na teoretické znalosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Jak nás kontaktovat

 • Doudlevecká 495/22,
     301 00 Plzeň, CZ
 • Phone: (+420) 377 237 976
 • Email: info@erudicio.cz
 • IČ 28051564, DIČ CZ28051564