JUDr. Anna Outlá

You are here

Position: 
předsedkyně správní rady

Advokátní praxi vykonává od roku 1992, v České advokátní komoře je dlouholetou členkou kárné komise. V roce 1994 zahájila pedagogickou činnost v oboru obchodního práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde se kromě toho zaměřuje na předměty verifikující praktické dovednosti studentů a participuje na projektových aktivitách.

Kromě výkonu advokacie a pedagogické činnosti je členkou správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni. 

O nás

ERUDICIO nadační fond byl založen v roce 2009. Hlavním úkolem tohoto nadačního fondu je podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělání a vědy a výzkumu. Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj vzdělávacího procesu, podpora praktických dovedností v návaznosti na teoretické znalosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, podpora vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce se vzdělávacími institucemi.

Jak nás kontaktovat

  • Doudlevecká 495/22,
       301 00 Plzeň, CZ
  • Phone: (+420) 377 237 976
  • Email: info@erudicio.cz
  • IČ 28051564, DIČ CZ28051564