Schůzka projektového týmu

Setkání mezinárodního projektového týmu Profi-train, které se konalo 6 - 7. května v Piranu, výrazně posunulo řešení projektových úkolů a nasměrovalo tvůrce "Modulového vzdělávacího programu pro trenéry základních pracovních dovedností na pracovišti" k jeho finalizaci. Tento vzdělávací program bude v partnerských zemích pilotně ověřen v průběhu podzimních měsíců. Kromě pracovních povinností však zbyl i čas na prohlídku starobylého Piranu.