PROFI-TRAIN - profesionalizace školitelů základních pracovních dovedností

Na podzim loňského roku byl spuštěn mezinárodní projekt „PROFI-TRAIN - profesionalizace školitelů základních pracovních dovedností“.

Partnery a řešiteli projektu jsou státní i soukromé organizace z Malty, Německa, Rakouska, Řecka, Slovinska, Švýcarska a České republiky pod vedením německé společnosti bbb. Za českou stranu se projektu účastní ERUDICIO, nadační fond.

Oba partneři se již sešli nad řešením projektu „TRIAS – poradenství na pracovišti pro nízkokvalifikované“, na který aktuální projekt navazuje. zároveň projekt Profi-Train reaguje na výzvy Evropské komise, více profesionalizovat vzdělávací nabídku a snížit podíl lidí s nízkou kvalifikací. Cílem projektu je tedy nastavení flexibilního a mezinárodně přenositelného profesionálního vzdělávacího systému pro experty v oblasti dalšího vzdělávání, tj. školitelů, poradců a dalších odborníků, kteří svým působením budou rozvíjet základní pracovní dovednosti nízkokvalifikovaných zaměstnanců.

Hned v počátku projektu vznikne publikace mapující současnou situaci v oblasti dalšího vzdělávání nízkokvalifikovaných zaměstnanců v základních pracovních dovednostech v zemích partnerů projektu. Publikace bude sloužit jako odrazový můstek pro vznik dalších 3 klíčových výstupů. Pro školitele v oblasti vzdělávání dospělých bude připravena učebnice „Profesionalizace základního vzdělávání na pracovišti“, která bude k dispozici v on-line formě a bude sloužit zejména k jejich samostudiu. Dále bude vytvořeno 6 vzorových vzdělávacích modulů pro prezenční školení a bude vydána příručka školitele, která bude sloužit jako podpůrný materiál zejména v etapě jejich pokročilého školení.

Velkým pozitivem projektu je, že stejně jako projekt předcházející, propojí v rámci testovací fáze výstupů národní experty v oblasti vzdělávání dospělých, kteří jsou vyzýváni prostřednictvím seminářů a diskusních fór k zpětnovazebnému hodnocení, diskusi, vydávání doporučení a konstruktivní kritice. Nadnárodní kompetenční model společné znalostní základny by měl být modifikován do národních kurzů a dalšího vzdělávání. Národní experti se tedy aktivně zapojí do přípravy výsledné podoby učebnice, příručky a vzdělávacích modulů, což je významným předpokladem pro jejich životaschopnost a praktické využití.