PROFI TRAIN

EVROPSKÉ STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Profesionalizace trenérů základních pracovních dovedností

Proč?

V celé Evropě je zapojení nízkokvalifikovaných pracovníků do odborného vzdělávání velmi podprůměrné a riziko jejich nezaměstnanosti je vysoké. V rámci odborných debat v posledních deseti letech se ukazuje, že se tito zaměstnanci jsou vnitřním zdrojem udržení konkurenceschopnosti. A prostředí firem se stává důležité pro přístup nízkokvalifikovaných k celoživotnímu učení.

Nabídka školení v základních pracovních dovednostech je v evropském kontextu významnou cestou ke zvýšení úrovně základních kompetencí nízkokvalifikovaných pracovníků. Rozličné národní a evropské projekty a strategické přístupy vytvořily empirické zkušenosti v tomto inovativním oboru vzdělávání, a to jak oslovovat firmy a jejich zaměstnance, které základní dovednosti je třeba rozvíjet a jaké organizační podmínky podporují tuto činnost.

Ukázalo se, že strategie dalšího vzdělávání pro nízkokvalifikované pracovníky mohou být úspěšné, a že školení v základních pracovních dovednostech musí být profesionálně navrženo.

Co?

Projekt PROFI-TRAIN využívá znalost školení v základních pracovních dovednostech a jeho cílem je rozvoj přenositelného a flexibilního profesionálního vzdělávacího systému pro experty v oblasti dalšího vzdělávání - školitelů, poradců a dalších odborníků, tak, aby se rozšířila jejich odborná kvalifikace. Profesionální vzdělávací koncept “Kompetence pro základní pracovní dovednosti“ obsahuje tři části:

  • Učebnice pro samostudium
  • Šest tematických modulů pro realizaci školení
  • Evropskou „cestovní mapu“ – příručka školitele.

Profesionální vzdělávací koncept “Kompetence pro základní pracovní dovednosti“ bude upraven pro podmínky v šesti partnerských zemích a bude pilotně testován.

Všechny tři výstupy budou prezentovány v angličtině, němčině, slovinštině, řečtině a češtině.

Kdy?

Září 2017 – Srpen 2020

Kontakt: info@erudicio.cz