Složení správní a dozorčí rady

Správní radu nadačního fondu tvoří tito členové:

  • JUDr. Anna Outlá - předsedkyně správní rady
  • Mgr. Kyle Christopher Diaz
  • Mgr. Marcela Březáková

Dozorčí radu tvoří revizor:

  • Ing. Jaroslava Hromádková
Read More